O projektu

Projekt Debtville je unikátní informační portál, jehož cílem je přiblížit základní údaje týkající se problematiky veřejných financí a státního rozpočtu široké veřejnosti.

Státní rozpočet, jeho podstata a politická situace kolem něho budí zdání, že jde o extrémně náročnou a složitou věc, kterou chápe jen několik vyvolených v zemi. Opak je pravdou. Státní rozpočet a veřejné finance stojí na jednoduchých pilířích, podobných, které platí například pro rodinný rozpočet:

Stát se bohužel těmito základními informacemi neřídí. Přesně to vyplývá z našeho projektu DEBTVILLE:

OBRÁZEK 1: Hlavním bodem stránky je město Debtville, reprezentující Českou republiku, které stojí na pokraji obrovské dluhové propasti. Dluh je totiž tak velký, že na každého občana země připadá 152 361 Kč (v roce 2012). Velikost díry představuje relativní poměr celkových rozpočtových výdajů a celkového dluhu v daném roce. Výška jednotlivých mrakodrapů ukazuje státní výdaje, tj. jak vysoké nároky mají vybraná ministerstva (rozpočtové kapitoly) na peníze ze státního rozpočtu. Pohled na kompletní rozpočtové informace získáte kliknutím na nápis „Všechny kapitoly“ v pravém horním rohu obrázku.

Korunové částky je nutné vnímat v kontextu důležitých informací, kterými jsou:

OBRÁZEK 2: Vývoj státního dluhu – pokud jsou výdaje vyšší než příjmy, dluh se zvětšuje (definici státního dluhu naleznete zde). Doplněno o fotky předsedů vlády v daných letech.

OBRÁZEK 3: Ekonomický růst (v dobách největšího růstu mělo docházet k přebytkovým rozpočtům)

OBRÁZEK 4: Bilance státního rozpočtu v daném roce, přesněji označena jako saldo sektoru vládních institucí (ESA95) je spočteno jako suma příjmů (čistých půjček) a výdajů (čistých výpůjček) vydělená hrubým domácím důchodem. Vyjadřuje schopnost sektoru vládních institucí v daném roce financovat jiné subjekty nebo potřebu sektoru vládních institucí být financován (shrnutí různých metodik výpočtu naleznete zde). Doplněno o fotky předsedů vlády v daných letech.

Zdrojem použitých dat je Český statistický úřad a Ministerstvo financí.

Projekt Debtville vznikl díky podpoře Friedrich Naumann Stiftung.