Kdo jsme

Projekt Debtville provozuje Liberální institut. Kdo jsme?

Jsme nezávislý think-tank, jehož založení 28. února 1990 iniciovaly vůdčí osobnosti Liberálního spolku F. A. von Hayeka. Ten spontánně vznikl v listopadových dnech 1989 na podporu společenských změn v prospěch svobody.

Naším cílem je šířit myšlenky založené na principu nezcizitelnosti práv každého jedince ve společnosti, zásadě dobrovolnosti platné ve všech lidských činnostech, respektování soukromého vlastnictví, smlouvy a vlády práva. Myslíme si, že samoregulující se trh bez nadměrných státních intervencí, svobodný obchod a dobře definovaný právní rámec jsou pro rozvoj naší společnosti nezbytné a plně dostačující atributy.

Mezi činnosti Liberálního institutu patří osvětové projekty (zejm. ty upozorňující na nadměrnost státního přerozdělování jako Den daňové svobody a Cena státu), vědecké a výzkumné aktivity v různých oblastech (např. ekonomie a hospodářská politika, veřejné finance, doprava, energetika…), dále organizace pravidelných přednášek a diskusních fór, vzdělávací aktivity a v neposlední řadě publikační činnost.

Liberální institut je člen mezinárodní skupiny institucí 4Liberty.eu, v rámci níž se snažíme šířit myšlenky svobody a volného trhu ve střední a východní Evropě. Při tom spolupracujeme na několika projektech, Debtville je jedním z nich. Tuto skupinu sdružuje a zastřešuje nadace Friedrich Naumann Stiftung. 

Pokud byste se chtěli dozvědět více o naší činnosti, o možnostech spolupráce nebo podpory, budeme rádi, když nás kontaktujete ZDE.