Vybrané výdaje státního rozpočtu 2014

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Financování státního dluhu Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo dopravy Ministerstvo obrany Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Poslanecká sněmovna Parlamentu Úřad vlády České republiky Senát Parlamentu debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 525,16 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 16,76 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 53,68 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 41,99 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 35,01 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 137,30 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 22,12 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 43,88 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 52,17 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,52 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,73 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,08 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 65,80 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %