Vybrané výdaje státního rozpočtu 2011

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Financování státního dluhu Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo obrany Ministerstvo dopravy Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Poslanecká sněmovna Parlamentu Úřad vlády České republiky Senát Parlamentu debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 483,78 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 15,19 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 52,88 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 43,88 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 24,85 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 127,09 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 20,06 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 42,57 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 51,34 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,51 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,71 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,08 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 78,49 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %