Vybrané výdaje státního rozpočtu 2010

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Financování státního dluhu Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zemědělství Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo financi Poslanecká sněmovna Parlamentu Úřad vlády České republiky Senát Parlamentu debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 476,49 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 17,19 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 61,27 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 48,87 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 18,10 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 125,21 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 22,07 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 71,04 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 39,53 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,55 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,72 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,18 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 76,36 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %