Vybrané výdaje státního rozpočtu 2009

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Financování státního dluhu Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Úřad vlády České republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 469,99 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 18,48 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 61,80 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 55,98 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 18,01 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 134,66 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 21,69 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 51,22 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 40,02 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,59 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 1,24 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,21 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 71,04 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %