Vybrané výdaje státního rozpočtu 2008

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zemědělství Financování státního dluhu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Poslanecká sněmovna Parlamentu Úřad vlády České republiky Senát Parlamentu debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 434,31 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 17,35 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 58,17 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 54,17 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 13,99 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 119,21 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 22,02 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 60,16 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 49,14 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,60 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 1,04 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,21 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 45,46 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %