Vybrané výdaje státního rozpočtu 2007

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zemědělství Financování státního dluhu Ministerstvo dopravy Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo financi Poslanecká sněmovna Parlamentu Úřad vlády České republiky Senát Parlamentu debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 426,78 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 16,17 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 54,30 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 53,91 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 16,50 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 121,65 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 19,88 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 25,13 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 46,94 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,56 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,60 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,14 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 38,10 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %