Vybrané výdaje státního rozpočtu 2006

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Financování státního dluhu Ministerstvo dopravy Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 357,19 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 15,00 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 51,17 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 55,69 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 13,90 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 108,94 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 18,48 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 23,85 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 39,71 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,63 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,61 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,07 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 34,18 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %