Vybrané výdaje státního rozpočtu 2005

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Financování státního dluhu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo dopravy Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 333,81 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 15,32 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 51,87 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 52,95 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 13,24 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 71,49 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 18,33 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 16,02 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 37,12 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,56 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,52 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,03 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 33,68 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %