Vybrané výdaje státního rozpočtu 2004

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Financování státního dluhu Ministerstvo zemědělství Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Ministerstvo dopravy Ministerstvo průmyslu a obchodu Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 283,39 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 14,81 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 45,19 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 50,73 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 10,97 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 94,00 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 17,41 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 13,99 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 24,82 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,59 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,52 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,98 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 27,03 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %