Vybrané výdaje státního rozpočtu 2003

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Financování státního dluhu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo zemědělství Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 277,59 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 14,37 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 43,54 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 52,32 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 10,26 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 90,15 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 16,77 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 9,25 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 14,40 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,58 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,50 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,98 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 23,53 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %