Vybrané výdaje státního rozpočtu 2002

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Financování státního dluhu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo zemědělství Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 261,13 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 11,92 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 39,33 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 47,51 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 8,46 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 81,24 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 15,26 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 4,26 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 12,92 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,64 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,41 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,99 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 22,00 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %