Vybrané výdaje státního rozpočtu 2001

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Financování státního dluhu Ministerstvo zemědělství Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 238,54 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 12,02 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 35,71 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 45,08 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 9,53 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 80,46 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 13,55 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 3,60 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 13,92 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,48 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,36 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,90 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 21,33 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %