Vybrané výdaje státního rozpočtu 2000

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 224,27 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 10,35 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 30,33 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 43,95 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 9,52 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 70,81 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 13,08 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 27,29 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 16,65 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,59 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,38 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,87 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 0,00 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %