Vybrané výdaje státního rozpočtu 1999

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 209,78 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 10,55 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 28,42 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 41,48 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 8,70 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 69,00 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 11,56 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 30,79 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 17,96 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,66 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,30 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,82 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 0,00 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %