Vybrané výdaje státního rozpočtu 1998

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 191,03 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 9,20 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 26,09 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 36,88 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 6,94 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 61,72 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 10,10 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 23,58 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 15,86 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,66 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,19 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,84 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 0,00 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %