Vybrané výdaje státního rozpočtu 1997

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo dopravy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo financi Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 182,22 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 12,41 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 28,37 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 32,00 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 7,87 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 67,83 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 10,68 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 32,75 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 15,68 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,81 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,19 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,38 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 0,00 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %