Vybrané výdaje státního rozpočtu 1996

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo financi Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 158,52 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 11,86 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 26,32 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 30,54 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 7,58 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 55,37 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 9,10 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 29,85 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 14,61 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,00 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,21 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,00 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 0,00 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %