Vybrané výdaje státního rozpočtu 1994

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo financi Ministerstvo zemědělství Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 139,21 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 12,61 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 17,73 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 26,79 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 6,94 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 41,87 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 5,46 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 20,55 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 11,60 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,00 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,23 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,00 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 0,00 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %