Vybrané výdaje státního rozpočtu 1993

Debtville Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo financi Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Úřad vlády České republiky debt
Legenda
 • MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 121,33 mld. Kč
 • MF - Ministerstvo financi 8,29 mld. Kč
 • MV - Ministerstvo vnitra 15,39 mld. Kč
 • MO - Ministerstvo obrany 22,99 mld. Kč
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 5,47 mld. Kč
 • MŠMT - Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy 38,19 mld. Kč
 • MS - Ministerstvo spravedlnosti 4,24 mld. Kč
 • MD - Ministerstvo dopravy 0,00 mld. Kč
 • MZem - Ministerstvo zemědělství 12,18 mld. Kč
 • SPČR - Senát Parlamentu 0,00 mld. Kč
 • ÚV - Úřad vlády České republiky 0,24 mld. Kč
 • PSPČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,00 mld. Kč
 • St. dluh - Financování státního dluhu 0,00 mld. Kč

Důležitý kontext

Vývoj státního dluhu v mld. Kč

Ekonomický růst

Schodky státního rozpočtu k HDP v %